Yalın Dönüşüm

Mevcut rekabet koşullarında var olmak ve varlığını devam ettirmek için yalın dönüşüm
gereklidir.
Çalışanların tamamını dahil etmeyen bir yalın üretim düşünülemez.
Yalın fabrika Yalın düşüncenin organizasyondaki yayılımını artıracak araçlarla size destek olur.

Eğitim Kartları

Kredi kartı formatında
hazıranan kartlar ile
eğitim notları her an
çalışanlarınızın cebinde.

Şirketinize özel hazırlanacak
posterler, broşürler, ve el kitapları
ileçalışanlarınıza iletmek
istediğiniz mesajları daha etkin
ulaştırmanıza yardımcı olur.

Yalın süreçleriniz “yalın bir süreç” olmalı. Birlikte daha yalınlaşabiliriz.

Yalın süreçlerini yönetirken, katma değersiz aktivitelere çok zaman harcayıp asıl
dönüşüme yönelik çalışmalara vaktiniz kalmıyor mu?

Yalın dönüşüm için çok fazla kaynak harcadığınızı düşünüyor musunuz?

Yalın üretim yönetim süreçleriniz yeterince yalın mı?

Translate »